Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

14/ 10/ 2019

Поздравление към организаторите на Националната научно-приложна конференция МДГЕ'2019 

09/ 10/ 2019

Становище на БАПВ относно: Участие в Национална научно-приложна конференция МДГЕ'2019 

18/ 10/ 2018

Проф.д-р инж. Георги Франгов - удостоен  с почетен плакет  и грамота

12/ 02/ 2016

РЕДОВНОТО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НПС "МДГЕ" - 2016 г.

27/ 03/ 2012

Списък на делегатите на ОС на НПС МДГЕ, 30 март 2012 г.

13/ 04/ 2009

Общо събрание на НПС МДГ от 29.03.2009г.

13/ 04/ 2009

Опасни геоложки явления и процеси - Разрушаване на силози, слегнали неравномерно (0,50 см. до 0,70 см.)

всички новини

Съобщения

29/ 09/ 2021

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) НА КИИП, 2021г.

12/ 06/ 2019

Семинар "Авторско право и авторски надзор на проектанта"

07/ 06/ 2019

Проектиране и управление на мостове: Опит в САЩ - цикъл лекции на проф. д-р инж. Божидар Янев 

11/ 04/ 2019

Отчетни материали от ОС на НПС МДГЕ, 2019 г.

04/ 06/ 2018

Отчетни материали от ОС на НПС МДГЕ, 2018 г.

19/ 08/ 2016

ПОКАНА за курс по Хидрогеоложко моделиране

05/ 12/ 2013

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА СЕКЦИЯ „МИННО ДЕЛО, ГЕОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ”
На 20.11.2013г. на редовно заседание на Комисия по регистрите към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране ръководството на НПС „МДГЕ” предприе изпълнение на свое решение, взето по време на Общото събрание на секцията от 30.03.2012г., а именно промяна на наименованията на частите, вписани в удостоверенията за проектантска правоспособност, издавани от КИИП.

06/ 11/ 2009

Научно-технически симпозиум на тема: “ГЕОМЕХАНИКАТА – ФУНДАМЕНТ НА МИННАТА ИНДУСТРИЯ И СТРОИТЕЛСТВОТО”

12/ 06/ 2009

Покана за участие в квалификационен курс за членовете на секция МДГ

23/ 03/ 2009

Списък на делегатите на Общото събрание на НПС

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации