Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Летище София Спортна зала

Новини

12/ 03/ 2019

КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗУТ

28/ 02/ 2019

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 6-9 март 2019г.

всички новини

Съобщения

26/ 05/ 2021

Редовно общо отчетно събрание на РК на КИИП гр.Кюстендил 

23/ 04/ 2020

Покана за online Конференция и B2B-срещи с германски фирми „Германски технологии за нискоенергийни сгради“ - 12 май 2020 г.

08/ 03/ 2020

ЧЕСТИТ 8-ми МАРТ!

08/ 01/ 2020

Общо отчетно изборно събрание на РК на КИИП гр.Кюстендил

05/ 06/ 2019

Покана за Семинар на 11 юни  2019г. (вторник) "Проектиране с водогрейни котли високи мощности 100кВ-2000кВ"

02/ 05/ 2019

Международен технически семинар на тема:
„Съвременна технология за изграждане газопроводи“
София 14/05/2019 г. ВТУ"Тодор Каблешков"
 

20/ 03/ 2019

Покана за общо събитие на тема „Управление на риска и решения за строителство/изграждане на инфраструктура


15/ 01/ 2019

РЕДОВНО  ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА РК на КИИП КЮСТЕНДИЛ

03/ 01/ 2019

Обучителен курс на тема: Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите.

14/ 06/ 2018

Покана за семинар, организиран от "МАПЕИ България" и КИИП

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации

Накратко за КИИП Кюстендил

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП Кюстендил