Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Враца

Новини

12/ 03/ 2019

КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗУТ

18/ 01/ 2016

Общо отчетно-изборно събрание 2016 г.
Общо отчетно-изборно събрание на РК-Враца на 19.02.2016 г.

всички новини

Съобщения

08/ 02/ 2023

Общо Отчетно събрание на РК на КИИП Враца

  


11/ 04/ 2022

Общо Отчетно събрание на РК на КИИП Враца

12/ 03/ 2022

ОНЛАЙН Конференция и B2B срещи с германски фирми Германски технологии

за устойчиво отопление и охлаждане 22 март 2022 г.

26/ 05/ 2021

Общо отчетно събрание на РК на КИИП – гр.Враца 

23/ 04/ 2020

Покана за online Конференция и B2B-срещи с германски фирми „Германски технологии за нискоенергийни сгради“ - 12 май 2020 г.

08/ 03/ 2020

ЧЕСТИТ 8-ми МАРТ!

15/ 01/ 2020

Общо Отчетно-изборно събрание на РК на КИИП гр. Враца 2020г.

20/ 03/ 2019

Покана за общо събитие на тема „Управление на риска и решения за строителство/изграждане на инфраструктура


03/ 01/ 2019

РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО  СЪБРАНИЕ НА РК ВРАЦА, 2019г.

20/ 04/ 2018

Семинар, организиран от Сика България ЕООД и КИИП

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации

Накратко за КИИП Враца

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП Враца