Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Кърджали

Новини

12/ 03/ 2019

КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗУТ

07/ 05/ 2014

обучителен курс по Наредба за управление на строителни отпадъци

20/ 09/ 2013

Сеизмично проектиране на стоманобетонни конструкции – общ практически курс
РК на КИИП Кърджали организира провеждане на 2-дневен обучителен курс по Еврокод 8 на 19 и 20 октомври 2013 г. /събота и неделя/

всички новини

Съобщения

20/ 10/ 2023

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО СНАБДЯВАНЕ С ВЕИ-ЕНЕРГИЯ“ НА  7.11.2023 г. И  B2B СРЕЩИ С ГЕРМАНСКИ ФИРМИ НА  8 – 9 НОЕМВРИ 2023 г.

09/ 02/ 2023

Общо Отчетно събрание на РК на КИИП Кърджали

18/ 11/ 2022

СЪОБЩЕНИЕ  ЧЛЕНСКИ ВНОС 2023г.

12/ 03/ 2022

ОНЛАЙН Конференция и B2B срещи с германски фирми Германски технологии

за устойчиво отопление и охлаждане 22 март 2022 г.

26/ 05/ 2021

Общо Отчетно събрание на РК на КИИП  гр.Кърджали

23/ 04/ 2020

Покана за online Конференция и B2B-срещи с германски фирми „Германски технологии за нискоенергийни сгради“ - 12 май 2020 г.

08/ 03/ 2020

ЧЕСТИТ 8-ми МАРТ!

06/ 01/ 2020

ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА РК НА КИИП  гр. Кърджали

03/ 01/ 2019

Покана за Общо събрание на РК Кърджали

 

                  

16/ 01/ 2018

Предстоящи безплатни семинари, организирани от Сика България ЕООД и КИИП, на тема: "Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции в съответствие с БДС EN 1504" в РК на КИИП Пловдив, Бургас и Варна.

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации

Накратко за КИИП Кърджали

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП Кърджали