Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Летище София Спортна зала

Новини

12/ 03/ 2019

КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗУТ

01/ 11/ 2017

ВАЖНО! Членски внос за 2018 год. до 20.12.2017г.

      

16/ 05/ 2017

Годишна конференция "Стратегическа инфраструктура и инвестиции България 2017" - ГРАДЪТ Медиа Груп
Предложение за партньорство между ГРАДЪТ Медиа Груп и КИИП във връзка с провеждането на дванадесетата годишна конференция "СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ИНВЕСТИЦИИ, БЪЛГАРИЯ 2017", която ще се проведе на 15 юни 2017 г. в гр.София , зала София Ивент Център .

17/ 02/ 2017

Техническа литература по намалени цени, налична в ЦО на КИИП.
В централен офис на КИИП има на разположение па намалени цени от 10-12 лв техническа литература.

20/ 02/ 2011

Списък на действащата към 01.01.2011 г. нормативна уредба: оригинален файл на www.mrrb.bg
С П И С Ъ К НА ДЕЙСТВАЩАТА КЪМ 01.І.2011 г. НОРМАТИВНА УРЕДБА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

всички новини

Съобщения

12/ 01/ 2024

Общо Отчетно Изборно събрание на РК на КИИП София област 2024г.

20/ 10/ 2023

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО СНАБДЯВАНЕ С ВЕИ-ЕНЕРГИЯ“ НА  7.11.2023 г. И  B2B СРЕЩИ С ГЕРМАНСКИ ФИРМИ НА  8 – 9 НОЕМВРИ 2023 г.

08/ 02/ 2023

Общо Отчетно събрание на РК на КИИП София област

13/ 04/ 2022

Общо Отчетно събрание на РК на КИИП София област

12/ 03/ 2022

ОНЛАЙН Конференция и B2B срещи с германски фирми Германски технологии

за устойчиво отопление и охлаждане 22 март 2022 г.

02/ 07/ 2021

Общо Отчетно събрание на РК на КИИП София област

20/ 05/ 2020

Заповед № И -1/ 15.05.2020г.  на Председателя на РК София област

23/ 04/ 2020

Покана за online Конференция и B2B-срещи с германски фирми „Германски технологии за нискоенергийни сгради“ - 12 май 2020 г.

08/ 03/ 2020

ЧЕСТИТ 8-ми МАРТ!

20/ 02/ 2020

Геодезически и логистични дейности в антарктическите експедиции

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации

Накратко за КИИП София-област

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП София-област