Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

23/ 06/ 2022

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС "ОВКХТТГ", 2022 г

27/ 09/ 2018

XXIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕМФ 2018.

09/ 10/ 2017

XXII Научна конференция с международно участие ЕМФ 2017 г, 17-20 септември 2017 , Созопол

28/ 03/ 2016

Отчетен доклад НПС ОВКХТТ за 2015 г.

26/ 03/ 2015

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за работата на НПС ОВКХТТГ през 2014 г.

28/ 03/ 2014

Отчетен Доклад 2013-2014

21/ 05/ 2013

Националната професионална секция „ОВКХТТГ” организира съвместно с фирма „COLT INTERNATIONAL GMBH” семинар
семинар на тема „Системи за димо и топлоотвеждане – Основи” с Лектор инж. РОЛАНД ГРАТЦЛ

28/ 03/ 2013

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 2012 г.
за работата на НПС „Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, топло- и газоснабдяване”през 2012 г. от инж. Ивайло Банов – Председател на на НПС „ОВКХТТГ”

27/ 03/ 2012

Списък на делегатите на ОС на НПС ОВКХТТГ, 30 март 2012 г.

всички новини

Съобщения

26/ 10/ 2022

Семинар за ОВК проектанти, организиран от „Кеърокс-България“ ЕООД, 14.11.2022 г. 

08/ 06/ 2022

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) на КИИП 2022

29/ 09/ 2021

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) НА КИИП, 2021г.

18/ 05/ 2021

Уебинар  "Енергийната ефективност в България"

16/ 11/ 2020

Съболезнователен адрес

10/ 09/ 2020

Отчетен доклад за работата на НПС "ОВКХТТГ" през 2019 г.

10/ 09/ 2020

Дневен ред на Отчетно-изборното общо събрание на НПС "ОВКХТТГ", 2020 г. 

12/ 06/ 2019

Семинар "Авторско право и авторски надзор на проектанта"

27/ 03/ 2019

Редовно общо събрание на НПС ОВКХТТГ, 2019 г.

27/ 11/ 2018

Квалификационна характеристика на НПС ОВКХТТГ

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации