Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Регистър на КИИП

30/ 01/ 2023

ПРОЕКТАНТИ С ОПП

Регистър на инженерите с ограничена проектантска правоспособност към 30.01.2023г.

05/ 06/ 2023

ПРОЕКТАНТИ С ППП

Регистър на инженерите с пълна проектантска правоспособност към 31.05.2023 г.

21/ 04/ 2023

ПРОЕКТАНТИ С ТК

Регистър на инженерите, упражняващи технически контрол към 21.04.2023г.

03/ 04/ 2023

ПРОЕКТАНТСКИ БЮРА

Регистър на проектантските бюра към 01.04.2023 г.