Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Регистър на КИИП

10/ 05/ 2021

ПРОЕКТАНТИ С ОПП

Регистър на инженерите с ограничена проектантска правоспособност към 10.05.2021г.

16/ 11/ 2022

ПРОЕКТАНТИ С ППП

Регистър на инженерите с пълна проектантска правоспособност към 01.10.2022 г.

06/ 04/ 2022

ПРОЕКТАНТИ С ТК

Регистър на инженерите, упражняващи технически контрол към 01.03.2022г.

07/ 07/ 2022

ПРОЕКТАНТСКИ БЮРА

Регистър на проектантските бюра към 01.07.2022 г.