Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Вътрешна Проекто нормативна уредба

12/ 04/ 2023

Проект на Правилник за организиране и провеждане на продължаващо обучение на инженерите, вписани в регистрите на КИИП, приет на заседание на КНА на 11.04.2023 г. със 7 гласа "за" и 3 гласа "против

23/ 03/ 2023

Предложения за промяна на Устава на КИИП-версия 22.03.2023 г. след КНА

25/ 05/ 2022

Предложения за промяна на Устава на КИИП-версия 25.05.2022 г.

30/ 09/ 2021

Предложения за промяна на Устава на КИИП-версия 29.09.2021г.

25/ 05/ 2021

Формуляри на доклади за оценка на съответствието по част "Конструктивна", съгласно чл. 142 (10) от ЗУТ, приети от ЦКТК на 19.05.2021 г. (RAR с три DOCX файла:I-II; III-IV; V-VI категории)

10/ 12/ 2020

Предложения за промяна на Устава на КИИП, постъпили до ОС на КИИП през 2019 г.

26/ 07/ 2019

Проект на процедура за регистрация на договорите в инвестиционното проектиране

01/ 03/ 2019

Проект за изменение и допълнение на Устава на КИИП, 28.02.2019 г.

05/ 07/ 2018

Проект за изменение и допълнение на Правилника за работа на УС на КИИП

23/ 05/ 2018

Материали от обсъждането на стратегия за КИИП