Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Кърджали

Новини

07/ 05/ 2014

обучителен курс по Наредба за управление на строителни отпадъци

20/ 09/ 2013

Сеизмично проектиране на стоманобетонни конструкции – общ практически курс
РК на КИИП Кърджали организира провеждане на 2-дневен обучителен курс по Еврокод 8 на 19 и 20 октомври 2013 г. /събота и неделя/

всички новини

Съобщения

15/ 09/ 2017

Обучителен курс на тема: Проектиране на  стоманени конструкции за сеизмични въздействия 

12/ 01/ 2017

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК КЪРДЖАЛИ, 2017 г.

11/ 01/ 2016

ГОДИШНОТО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА РК КЪРДЖАЛИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.02.2016 Г.В ЗАЛА 211,СГРАДА НТС

01/ 12/ 2015

РК на КИИП Кърджали организира провеждане на 2-дневен обучителен курс по Еврокод 6 на 11 и 12 Декември 2015 г. /петък и събота/ на тема:
„Проектиране на стоманобетонни конструкции – ЕС1 и ЕС2 – общ практически курс”

15/ 04/ 2015

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО ЕВРОКОД 6 -НА 08 И 09.05.2015

07/ 01/ 2015

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК НА КИИП КЪРДЖАЛИ

07/ 01/ 2014

Годишното отчетно събрание РК Кърджали

14/ 01/ 2013

ОС на КИИП - Кърджали
РК на КИИП Кърджали съобщава на своите членове, че годишното отчетно събрание ще се проведе на 14 февруари /четвъртък/ 2013 год. от 15,30 часа в зала 209 в сградата на НТС /Дома на техниката/, ул. Булаир №35 гр. Кърджали

22/ 01/ 2012

ОС на КИИП Кърджали на 15.02.2012 г.

06/ 02/ 2011

ОС на КИИП Кърджали
Регионалното ръководство на КИИП Кърджали Уведомява своите членове, че редовното Общо събрание ще се състои на 15 февруари 2011 год. от 16 часа в зала 209 на ІІ етаж в Дома на техниката гр. Кърджали, при следния дневен ред: 1. Отчет на РР за дейността през 2010 год. 2. Отчет на контролния съвет. 3. Приемане на бюджет за 2011 год. 4. Избор на делегати за ОС на КИИП. 5. Разни

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Публикации

всички публикации

Накратко за КИИП Кърджали

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП Кърджали