Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

14/ 06/ 2022

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ЙОНКО МИХАЙЛОВ ПЕНЕВ

11/ 05/ 2022

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ЕМИЛ ЛЮБЕНОВ КРУМОВ

15/ 04/ 2022

На вниманието на заинтересованите страни

07/ 04/ 2022

Положителни новини относно прилагане на чл.145, ал.2 във връзка с чл.142, ал.5 от ЗУТ

07/ 04/ 2022

Протокол и презентации от проведената на 31.03.2022 г. Кръгла маса на тема: "Търгове по ЗОП и инженеринг в строителството"

04/ 03/ 2022

Дискусионен форум за обсъждане на проблеми при участие в обществени поръчки за строителство.

02/ 02/ 2022

Пресконференция на Координационния съвет на браншовите организации в строителството -19.01.2022 г.

01/ 02/ 2022

Интервю на инж. М.Гергов - председател на УС на КИИП по БНР, програма "Хр.Ботев" за инжеринга в строителството - 31.01.2022 г.

20/ 01/ 2022

"Браншови организации в строителството искат радикална промяна на законодателството"

18/ 01/ 2022

Работна среща на централното ръководство на КИИП с министър Г.Караджов (МРРБ)