Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

27/ 07/ 2022

Заради законов вакуум проектант се става след само 1,5 г. обучение - интервю на инж. А.Чипев - главен секретар на КИИП пред в. "Сега", 20.07.2022 г.

25/ 07/ 2022

В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р ИНЖ. АТАНАС ГЕОРГИЕВ

15/ 07/ 2022

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ЛЮБОМИР ПАСКОВ ТАШКОВ

14/ 06/ 2022

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ЙОНКО МИХАЙЛОВ ПЕНЕВ

11/ 05/ 2022

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ЕМИЛ ЛЮБЕНОВ КРУМОВ

15/ 04/ 2022

На вниманието на заинтересованите страни

07/ 04/ 2022

Положителни новини относно прилагане на чл.145, ал.2 във връзка с чл.142, ал.5 от ЗУТ

07/ 04/ 2022

Протокол и презентации от проведената на 31.03.2022 г. Кръгла маса на тема: "Търгове по ЗОП и инженеринг в строителството"

04/ 03/ 2022

Дискусионен форум за обсъждане на проблеми при участие в обществени поръчки за строителство.

02/ 02/ 2022

Пресконференция на Координационния съвет на браншовите организации в строителството -19.01.2022 г.