Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Съобщения

21/ 10/ 2021

ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2022

20/ 10/ 2021

ОТЛАГАНЕ НА ОС НА КИИП, 2021 г.

13/ 10/ 2021

Он-лайн курс – План за управление на строителните отпадъци /ПУСО/ - РК ВАРНА

12/ 10/ 2021

„CasaClima“- изложение и международна конференция за енергийна ефективност

07/ 10/ 2021

Презентация на APS Bulgaria

29/ 09/ 2021

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КИИП, 2021 г.

29/ 09/ 2021

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ НА КИИП, 2021г.

16/ 09/ 2021

Специализирано изложение и конференция "Дни на устойчивото отопление и строителство"

15/ 09/ 2021

Информация за инициатива на New European Bauhaus

07/ 09/ 2021

Представяне на електронна платформа на НАГ от арх. Здравко Здравков