Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Съобщения

22/ 03/ 2024

Кръгла маса „Енергийна ефективност – предизвикателства, възможности, проблеми“, 04.04.2024 г., Интер Експо Център, гр. София

21/ 03/ 2024

Покана за честване на Световния ден на геодезиста

14/ 03/ 2024

Застраховане на трансгранични строителни услуги в ЕС - въпроси към членовете на КИИП

11/ 03/ 2024

Покана за Втората "Балушева лекция" 2024

02/ 03/ 2024

В НС е внесен важен ЗИД на ЗУТ за електронизация на процеса за разрешение за строеж

01/ 03/ 2024

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 9.11.2022 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ в ДВ бр.18 от 01.03.2024г.

15/ 02/ 2024

VII Международна научна конференция "Техника и строителни технологии в транспорта -2024", 9-11.10.2024 г., ВТУ "Тодор Каблешков"

26/ 01/ 2024

BIM семинар - Корейския институт за развитие, 29.01.2024 г.

23/ 01/ 2024

Календар на международните изложения в Туркменистан през 2024

23/ 01/ 2024

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Нaредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар, публикуван за обществено обсъждане на 19.01.2024