Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Летище София Спортна зала

Новини

10/ 09/ 2013

Офиса на РК на КИИП-Монтана се премести на нов адрес

всички новини

Съобщения

20/ 04/ 2018

Семинар, организиран от Сика България ЕООД и КИИП

15/ 01/ 2018

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК МОНТАНА, 2018 г.

06/ 02/ 2017

Общо събрание РК Монтана

20/ 01/ 2016

Общо събрание РК Монтана

21/ 04/ 2015

Обучение по Еврокод-Модул 2

21/ 04/ 2015

Курс по Наредба за управление на строителни отпадъци

12/ 01/ 2015

Редовно Общо събрание на КИИП- РК-Монтана

07/ 01/ 2014

Изменение и допълнение на Наредба № РД-02-02-19

07/ 01/ 2014

Редовно общо събрание на РК на КИИП-Монтана

30/ 01/ 2013

Общо събрание на РК Монтана
Редовното общо събрание на Регионална колегия на КИИП - Монтана ще се проведе на 16.02.2013 г. /събота/ от 10,00 часа в конферентната зала на хотел „Монтана”

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Публикации

всички публикации

Накратко за КИИП Монтана

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП Монтана