Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Летище София Спортна зала

Новини

10/ 02/ 2016

ОС на КИИП-РК-Перник-2016 г.
Общото събрание на Регионална колегия на КИИП- Перник, ще се проведе от 17.00 часа на 17.02.2016 год. /сряда/ в конферентната зала /малък салон/ на Двореца на културата - гр. Перник

10/ 02/ 2016

ОС на КИИП-РК-Перник-2016 г.
Общото събрание на Регионална колегия на КИИП- Перник, ще се проведе от 17.00 часа на 17.02.2016 год. /сряда/ в конферентната зала /малък салон/ на Двореца на културата - гр. Перник

08/ 10/ 2010

Покана за прeзентация на продуктите на немската фирма DESOI
П О К А Н А Уважаеми колеги, КИИП - Регионална колегия Перник съвместно с консултантска фирма Старт Консулт (www.startconsult.org) организираме среща с немските им партньори от фирма DESOI (www.desoi.de). Представител на фирмата г-н Ролф Бюхнер лично, ще представи тяхната продукция. Това са специализирани продукти, насочени към заздравяване и саниране на железобетонни конструкции, както и към хидроизолация на подземни съоражения. Тази технология се осъществява с помощта на специални пакери, през които се впръскват разтвори на циментна основа или различни видове смоли. За Ваше улеснение сме приложили кратка информация на английски език. Срещата -презентация на продуктите на немската фирма DESOI, ще бъде на 13.10.2010 год. /сряда/ от 17:00 часа в гр. Перник, пл. «Кракра Пернишки» №1- Синдикален дом- етаж 9 - зала на НТС. Надяваме се на вашия интерес и присъствие на срещата- презентация! РК на КИИП- Перник

всички новини

Съобщения

16/ 01/ 2017

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ПЕРНИК, 2017г.

12/ 01/ 2017

СКРЪБНА ВЕСТ

15/ 01/ 2015

Общо събрание на КИИП-РК-Перник-2015 г.

04/ 02/ 2010

Обява за общо събрание на РК на КИИП-Перник

16/ 02/ 2009

Изложба на проекти по случай 5 години КИИП

20/ 01/ 2009

Общо събрание на КИИП РК - Перник

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Публикации

всички публикации

Накратко за КИИП Перник

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП Перник