Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Летище София Спортна зала

Новини

14/ 03/ 2017

Клуб на младите инженери и приятели
Уважаеми колеги, Регионално ръководство на РК КИИП Велико Търново, Ви уведомява, че КИИП създаде " Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели".

05/ 02/ 2012

ОБЩО СЪБРАНИЕ
Общо събрание на Регионална колегия на КИИП Велико Търново

05/ 01/ 2012


Удостоверенията за проектантска правоспособност 2012 г. се намират в офиса на КИИП В. Търново

всички новини

Съобщения

16/ 11/ 2018

Напомняме Ви, че съгласно чл.3.3, т.3 от Устава на КИИП

ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС ЗА 2019 г. се внася до 20 декември 2018 година.

19/ 10/ 2018

Регионалното ръководство на РК на КИИП В.Търново организира на 24 октомври 2018 г. от  17:00 часа, обсъждане на темаИзменение и допълнение на Раздел II от Наредба № 2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП

11/ 10/ 2018

ТЪРЖЕСТВО по случай 15 години от създаването на КИИП, както и деня на Проектанта и деня на Строителя.

11/ 10/ 2018

семинар на тема "КОНСТРУКТИВНО УСИЛВАНЕ С КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ, СИСТЕМА SIKA

03/ 10/ 2018

Секция Геодезия и приложна геодезия към РК КИИП В. Търново организира

28/ 09/ 2018

сек. КСС - курс на тема: ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ СПОРЕД ЕВРОКОД 3

Проектиране на стоманени конструкции за сеизмични въздействия - EN 1998-1-1:2005; EN 1993-1:2005

17/ 07/ 2018

Покана за публична лекция на арх. Андреа Д`антраси

01/ 06/ 2018

Курс сек. КСС на тема: ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ СПОРЕД ЕВРОКОД 3

28/ 03/ 2018

 ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ СПОРЕД ЕВРОКОД 3  Общ курс EN 1993-1-1:2005

09/ 01/ 2018

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК Велико Търново, 2018 г.

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Публикации

всички публикации

Накратко за КИИП Велико търново

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП Велико търново