Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Летище София Спортна зала

Новини

14/ 03/ 2017

Клуб на младите инженери и приятели
Уважаеми колеги, Регионално ръководство на РК КИИП Велико Търново, Ви уведомява, че КИИП създаде " Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели".

05/ 02/ 2012

ОБЩО СЪБРАНИЕ
Общо събрание на Регионална колегия на КИИП Велико Търново

05/ 01/ 2012


Удостоверенията за проектантска правоспособност 2012 г. се намират в офиса на КИИП В. Търново

всички новини

Съобщения

17/ 07/ 2018

Покана за публична лекция на арх. Андреа Д`антраси

01/ 06/ 2018

Курс сек. КСС на тема: ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ СПОРЕД ЕВРОКОД 3

28/ 03/ 2018

 ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ СПОРЕД ЕВРОКОД 3  Общ курс EN 1993-1-1:2005

09/ 01/ 2018

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК Велико Търново, 2018 г.

12/ 12/ 2017

"КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО" на 29.12.2017 г. (петък)

12/ 12/ 2017

Екскурзия   - ВЕЛИКО ТЪРНОВО-АЛЕКСАНДРУПОЛИС-САМОТРАКИ-ТАСОС-КСАНТИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО

07/ 12/ 2017

Фирма ГЕОВАРА ЕООД и секции ГПГ, ВС, ТСТС към РК на КИИП В.Търново организират

на 15 Декември 2017 г. (петък) от 14:00 до 17:00 часа, презентация на

Тема: Иновативно GNSS оборудване и ГИС системи за нуждите на геодезията, кадастъра, пътното строителство и ВиК

 

08/ 11/ 2017

ВАЖНО! Членски внос за 2018 год. до 20.12.2017г.

11/ 10/ 2017

Покана за семинар  "Go digital: Практически съвети и приложения чрез софтуери на Хилти"

13/ 06/ 2017

сек. ЕАСТ
Уважаеми колеги , КИИП Ловеч , съвместно с БНКО(Български национален комитет по осветление) Ви каним на регионален семинар на тема" Новости в осветителната техника и новите технологии", който ще се проведе на 30 юни(петък) от 13,00 часа в гр.Ловеч , хотел"Ловеч "- заседателна зала. Темите са подробно описани в приложената Програма. Моля да потвърдите Вашето участие на i-mail nika2006@abv.bg до 23.06.2017 г. За контакти : мобил. тел. 0888/593609 - инж.Нина Христова Председател РК КИИП Ловеч : инж.Радослав Парашкевов - 0896 686 115

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Публикации

всички публикации

Накратко за КИИП Велико търново

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП Велико търново