Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Враца

Новини

18/ 01/ 2016

Общо отчетно-изборно събрание 2016 г.
Общо отчетно-изборно събрание на РК-Враца на 19.02.2016 г.

всички новини

Съобщения

20/ 04/ 2018

Семинар, организиран от Сика България ЕООД и КИИП

10/ 01/ 2018

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ВРАЦА, 2018г.

09/ 01/ 2017

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ВРАЦА, 2017 г.

09/ 01/ 2015

Общо събрание за 2015 година
РК-Враца ще проведе Общо годишно събрание за 2015 година на 13.02.2015 г. от 17 часа в Малкия салон на Дом на науката и техниката - Враца.

10/ 01/ 2014

Общо събрание на РК-Враца за 2014 г.
Общото събрание на РК-Враца ще се проведе на 14.02.2014 г.от 16,30 часа в Малката зала ва Дом на науката и техниката - Враца.

12/ 01/ 2013

Общо събрание на РК - Враца през 2013 година

13/ 07/ 2011

Извънредно Общо събрание на РК-Враца
РК- Враца ще проведе Извънредно Общо събрание на 12.08.2011 г.

03/ 11/ 2010

Членски внос за 2011 година
Какви документи да се представят във връзка с плащането на членския внос.

11/ 03/ 2010

Актуален списък на членовете на РК-Враца

11/ 03/ 2010

Програма за семинари

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Публикации

всички публикации

Накратко за КИИП Враца

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП Враца