Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Летище София Спортна зала

Новини

04/ 03/ 2015

Общо събрание на РК-Благоевград 20.02.2015 год. - решения

04/ 03/ 2015

Банкова сметка на РК-Благоевград

25/ 10/ 2013

Актуални координати за връзка ( телефон и e-mail ) на членове на КИИП РК-Благоевград

25/ 10/ 2013

Актуални координати за връзка ( телефон и e-mail ) на членове на КИИП РК-Благоевград

всички новини

Съобщения

25/ 10/ 2018

Семинари, организирани от Сика България ЕООД и КИИП

14/ 06/ 2018

Покана за семинар, организиран от "МАПЕИ България" и КИИП

20/ 04/ 2018

Семинар, организиран от Сика България ЕООД и КИИП

12/ 01/ 2018

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК БЛАГОЕВГРАД, 2018г.

23/ 01/ 2017

ОС на РК на КИИП - Благоевград
Общото редовно годишно събрание на РК на КИИП Благоевград ще се проведе на 17.02.2017г. (петък) от 13,00 ч. в зала № 5 на Кметство Благоевград

24/ 11/ 2015

Семинар на фирма PipeLife 14.10.2015

24/ 11/ 2015

27.11.2015 г. - семинар на АСО за секция ВС

24/ 11/ 2015

Членски внос 2016 г. - Втора проектантска правоспособност

24/ 10/ 2015

Членски внос 2016 г.

26/ 01/ 2015

Общо годишно отчетно събрание на РК-Благоевград - 20.02.2015 г.

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Публикации

01/ 10/ 2018

Тържествено отбелязване на 15-та годишнина от създаването на КИИП в  Благоевград

12/ 03/ 2012

След Втория балкански семинар по сеизмично инженерство представителят на Камарата на инженерите Валентин Тунев предупреждава: Ако пестим от проектиране и строителство, един ден ще плащаме много по-скъпо

12/ 03/ 2012

Хидроинженерът с 50-годишен стаж Кирил Станоев: Пролетното пълноводие и снеготопенето са нещо нормално, бедствията идват от човешката небрежност

19/ 05/ 2009

Към проектантския процес и реализация на проекта с отговорност

всички публикации

Накратко за КИИП Благоевград

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

МИСИЯТА на КИИП е да защитава професионалните права и интереси на своите членове в съответствие с интересите на обществото. В КИИП членуват около 10000 проектанти, от които 8500 – с пълна проектантска правоспособност.

Подробно за КИИП Благоевград