Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Тържествено отбелязване на 15-та годишнина от създаването на КИИП в РК Благоевград

Тържествено отбелязване на 15-та годишнина от създаването на КИИП в  Благоевград

Прикачени документи

Още Новини

11/ 05/ 2022

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ЕМИЛ ЛЮБЕНОВ КРУМОВ

15/ 04/ 2022

На вниманието на заинтересованите страни 

07/ 04/ 2022

Положителни новини относно прилагане на чл.145, ал.2 във връзка с чл.142, ал.5 от ЗУТ

07/ 04/ 2022

Протокол и презентации от проведената на 31.03.2022 г. Кръгла маса на тема: "Търгове по ЗОП и инженеринг в строителството"