Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо от арх.Б. Игнатов - председателна на УС на КАБ

Писмо вх. № КИИП-ЦУ-829/10.12.2018 г.

от арх. Борислав Игнатов - председател на УС на КАБ

Прикачени документи

Още Кореспонденции

23/ 04/ 2019

Писмо до Областните и Общински администрации

19/ 04/ 2019

Писмо до МРРБ - изх. № КИИП-ЦУ-118/18.04.2019г. 

10/ 01/ 2019

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-009/08.01.2019 г. 

10/ 12/ 2018

Писмо от арх. Б. Игнатов - председател на УС на КАБ