Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Управителен съвет

Адрес: 1164 София
бул. "Хр. Смирненски" № 1
тел. 969 20 72; 969 20 75
факс 969 20 70
kiip@mail.bg
Приемно време: 10.00 - 16.00 часа

Банкова сметка КИИП - Централно управление:
IBAN: BG52UNCR75271000059510
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
филиал Лозенец

Управителен съвет на КИИП

ИмеАдресТелефониE-mail
инж. Марин Гергов Председател УС на КИИП 1164, гр.София, бул. Хр.Смирненски No.1, ет. 4, КИИП 0896 686 127;  02/963 02 67  m_gergov@kiip.bg
инж. Огнян Атанасов  Заместник-председател на КИИП НАПУСНАЛ УС НА КИИП,избран за КМЕТ на гр. Кюстендил
инж. Антони Чипев Главен секретар 1164, гр.София, бул. Хр.Смирненски No.1, ет. 4, КИИП 0896 686 142;  02 969 20 76 a_chipev@kiip.bg
инж. Соня Велева  Председател на секция ВС 1164, гр.София, бул. Хр.Смирненски No.1, КИИП 0888 337 628 kiip_nps_vs@abv.bg
инж. Иван Деянов  Председател на секция ГПГ 1164, гр.София, бул. Хр.Смирненски No.1, ет. 4, КИИП 0888 246 158 diam_2000@abv.bg
инж. Красимир Велинов Председател на секция ЕАСТ 1164, гр.София, бул. Хр.Смирненски No.1, ет. 4, КИИП 0888 712 182 candela@mail.bg
инж. Радостина Богданова  и.д. Председател на секция КСС 1164, гр.София, бул. Хр.Смирненски No.1, ет. 4, КИИП  0888 347594

nps.kss.kiip@gmail.com

инж.Георги Франгов Председател на секция МДГЕ 1164, гр.София, бул. Хр.Смирненски No.1, ет. 4, КИИП 0888 372 986 office@stiv88.com
инж. Михаил Толев Председател на  секция ОВКХТТГ 1164, гр.София, бул. Хр.Смирненски No.1, ет. 4, КИИП 0888 957 400 mtolev@mail.orbitel.bg
инж. Райна  Кожухарова  Председател  на секция ТЕХ 1164, гр.София, бул. Хр.Смирненски No.1, ет. 4, КИИП 0884 054 037 reni_bakun@yahoo.com
инж. Надежда  Парлъкова - Жекова Председател на секция ТСТС 1164, гр.София, бул. Хр.Смирненски No.1, ет. 4, КИИП 0887 270 549 parlakova@yahoo.com

инж. Пламен Радев Председател на РК Благоевград

2700 Благоевград, ул. "Тодор Александров", № 23, ет. 5

0888 422 646;  073 83 15 67

kiip.blagoevgrad@abv.bg;
techno_pir@abv.bg
инж. Душко Опърлаков  Председател на РК Бургас 8000 Бургас к - с "Лазур" бл. 152 ет.1 офис 3- 4 0896 686 106;0888 212 721; 056 841 550; kiip.burgas@gmail.com
инж. Снежана Милева Председател на РК Варна 9000 Варна, бул. "Цар Освободител" № 76Г, ет. 8, ст. 808

0888 246 724

kiip_varna@mail.bg
инж.Евгения Кърджиева  Председател на РК Велико Търново 5000 гр. Велико Търново, ул. "Поп Харитон" № 4 0879 582 551 kiip_vt@abv.bg
инж. Борислав Борисов Председател на РК Видин 3700 гр. Видин, ул. "Цар Александър ІІ" № 3, ет. 3, офис 59 0882 275 939 kiip_vidin@abv.bg
инж. Людмила Стоянова Председател на РК Враца 3000 Враца, бул. "Хр. Ботев" № 18, ет. 2, офис 25 0896 686 123 kiip_vratsa@mail.bg
инж. Румен Матев Председател на РК Габрово 5300 Габрово, пл.Възраждане №5, стая 13 (Областна управа) 0893 205 511 kiip_gabrovo@abv.bg

инж. Янко Радев Председател на  РК Добрич

9300 Добрич, ул. "България" №3, ет.3, офис 5 0899 115 070 kiip_db@dobrich.net
инж. Наташа Чичкова Председател на РК Кърджали 6600 Кърджали, ул. "Отец Паисий" № 1, ет. 3, офис 7 0894 505 183 kiip_kardjali@mail.bg
инж. Любомир Захариев Председател на РК Кюстендил 2500 гр. Кюстендил, бул. "Македония" № 2, сграда НТС, ет. 4, офис 9 0888 004 490 kiip_ku@yahoo.com
инж. Донка Петкова Председател на РК Ловеч 5500 гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 24, дом "Преслав", ет. 3, стая 222 0885 735 866 kiip_lovech@abv.bg
инж. Пламен Иванов Председател на РК Монтана 3400 гр. Монтана, бул. "Трети март" № 74, ет. 2, офис № 16 0896 686 151 kiip_montana@mail.bg
инж. Тодор Калоянов Председател на РК Пазарджик 4400 гр. Пазарджик, ул. ул. "Иван Вазов" № 5, ет. 4

0888 934 873; 034 44 39 50;

kiippz@mail.bg
инж. Николай Арнаудски Председател на РК Перник 2300 Перник, пл. "Кракра Пернишки" № 1, ет. 7, офис 706

0893 389 106; 076 601 362; 

kiip_pernik@abv.bg
инж. Стефан Лишковски Председател на РК Плевен 5800 Плевен, ул. "Ал.Стамболийски" №1, ст. 609

0899 278 987 

kiip_pleven@mail.bg; kiip_pleven@abv.bg
инж. Емил Бойчев Председател на РК Пловдив 4023 Пловдив, бул. "Освобождение" № 32, ет. 4 0896 686 129;0899 847 177; 032 681 006 kiip_plovdiv@abv.bg
инж. Светлана Христова Председател на РК Разград 7200 Разград, бул. ул. "Кирил и Методий" № 3, етаж 2, офис 3 0893 316 563  kiip_razgrad@abv.bg
инж. Деян Димитров Председател на РК Русе 7000 Русе, бул. "Придунавски" 6 Б, ет.3, офис 8 0888 779 714;082 824 452; kiip.rousse@gmail.com
инж. Венелин Велев Председател на РК Силистра 7500 Силистра, ул. "Симеон Велики" №70 0889 691 308 kalinova_53@abv.bg
инж. ЛюбомирЗахариев Председател на РК Сливен 8800 Сливен, ул. Сливница 6а, офис 14 0887 561 805;   044/624389 kiip-sliven@abv.bg
инж. Георги Кабасанов Председател на РК Смолян 4700 Смолян, бул. "България" №61 0301 69 866;0896 686 114; 0888 991 942 kiip_sm@mail.bg
инж. Стефан Кинарев Председател на РК София-град 1606 София,бул.Ал. Стамболийски № 51 0884 191 051;0888 222982
02 851 82 41;02 851 82 42; факс: 02 851 82 43;
office@kiip-sofia.com
инж. Николай Жечев Председател на РК София-област гр. София, бул. "Хр.Смирненски"1, Нова сграда,топла връзка на УИК каб.318А 0898 641 297 kiip_sofiaoblast@abv.bg
инж. Стефко Драгов Председател на РК Стара Загора 6000 Стара Загора, бул. "Славянски" № 47, офис 62-63 0896 686 138
042 623 912
kiipstz@gmail.com
инж. Любен Христов Председател на РК Търговище гр. Търговище, ул. "Трапезица" №6 0888 303 514 kiip_targ@abv.bg
инж. Снежа Янева-Жекова Председател на РК Хасково 6300 гр. Хасково, ул. "Драгоман", № 10, ет. 3 0896 686 111; 038 661 635 kiip_haskovo@abv.bg
инж. Красимира Димова  Председател на РК Шумен 9700 Шумен, ул.Съединение 109, ет.4 0889 030 674; 054 802 781 kiipshumen@mail.bg
инж. Дженко Дженков Председател на РК Ямбол 8600 Ямбол, площад "Освобождение" №  7, ет. 6, офис 601 0896 686 105 kiip_yambol@mail.bg