Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Контролен съвет

Адрес: 1164 София
бул. "Хр. Смирненски" № 1
тел. 969 20 72; 969 20 75
факс 969 20 70
kiip@mail.bg
Приемно време: 10.00 - 16.00 часа

Банкова сметка КИИП - Централно управление:
IBAN: BG52UNCR75271000059510
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
филиал Лозенец

Контролен съвет на КИИП

ИмеСекцияТелефониE-mail
 инж. Георги Симеонов   Председател на КС КСС 0897814700

simeonov@isproekt.com
инж. Константин Гочев ТСТС 0885685567

kg_consult@abv.bg
инж. Калин Рангелов ВС 0887497606 saveks@abv.bg

инж. Лилия Василева-Аладжем

ЕАСТ 888 515 728

la_eng@techno-link.com  

инж. Нейко Нейков МДГЕ 898 446 731

ntneykov@gmail.com 
инж. Никола Цветков ОВКХТТГ 899 868 668

ecom@mail.bg
инж. Светлана Бакъшева ГПГ 888 414 598 sveta.bak@gmail.com