Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Контролен съвет

Адрес: 1164 София
бул. "Хр. Смирненски" № 1
тел. 969 20 72; 969 20 75
факс 969 20 70
kiip@mail.bg
Приемно време: 10.00 - 16.00 часа

Банкова сметка КИИП - Централно управление:
IBAN: BG52UNCR75271000059510
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
филиал Лозенец

Контролен съвет на КИИП

ИмеСекцияТелефониE-mail
инж. Душко Опърлаков  Председател на КС КСС 0888 212 721; 0896686106

dueldi@abv.bg

инж. Борис Камиларов ЕАСТ 0888 253 464

bbcamel@gmail.com

инж. Симеон Бояджиев ВС 0885 661 002

sbojadjiev@yahoo.com

инж. Деян Димитров

ГПГ 0888 779 714

didodimitrov@gmail.com  

инж. Нейко Нейков МДГЕ 0898 446 731 ntneykov@gmail.com 
инж. Марияна Миранджиева ТСТС 0888 336 429 mariyanamcm@gmail.com
инж. Здравка Стоилова ТЕХ 0898 873 306 z_stoilova@abv.bg