Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо от МОСВ относно: Жалби на граждани за замърсяване на трансгранични реки с източник в района на Босилеград, Република Сърбия

Писмо от Министерство на околната среда и водите

относно:

Жалби на граждани за замърсяване на трансгранични реки с източник в района на Босилеград, Република Сърбия

Прикачени документи

Още Кореспонденции

06/ 12/ 2019

Писмо от Председателя на РК на КИИП  София-град инж. Георги Кордов и мейл от МРРБ

19/ 11/ 2019

Писмо от МОСВ относно: Жалби на граждани за замърсяване на трансгранични реки с източник в района на Босилеград, Република Сърбия

03/ 10/ 2019

Писмо изх.№ КИИП-ЦУ-257/20.09.2019 г. по повод писмо на КАБ 

02/ 08/ 2019

Писмо изх.№ КИИП-ЦУ-206/02.08.2019 г. - НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КИИП