Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Обръщение от инж. Михаил Толев - председател на НПС "ОВКХТТГ" (вх. № КИИП-ЦУ-308/29.04.2020г.)

Обръщение

от инж. Михаил Толев - председател на НПС "ОВКХТТГ"

(вх. № КИИП-ЦУ-308/29.04.2020 г.)

Прикачени документи

Още Кореспонденции

14/ 05/ 2020

Заповед №КИИП-ЦУ-029/14.05.2020г.  

13/ 05/ 2020

Писмо Изх.№ КИИП-ЦУ-076/13.05.2020г.

07/ 05/ 2020

Писмо от инж. Янко Радев, избран за председател на РК Добрич от ОС на РК на КИИП на  21.02.2020г. 


07/ 05/ 2020

Писмо от инж. Стефан Кинарев, избран за председател на РК на КИИП София град от ОС на РК  на  18.02.2020г.