Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Готовност за действие по време и след земетресения - писмо на КИИП до МС, НС, МРРБ, ГДПБЗН

Готовност за действие по време и след земетресения -

писмо на КИИП

до

Министерски съвет,

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС,

Министерство на регионалното развитие и благоустройството,

Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към НС,

ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР

Прикачени документи

Още Кореспонденции

23/ 09/ 2021

Писмо на инж. Георги Кордов до УС на КИИП

21/ 09/ 2021

Писмо на инж. Стефан Кинарев до УС на КИИП

16/ 08/ 2021

Писмо до МРРБ с предложения на КИИП по промените в Наредба №5 от 2006г. за техническите паспорти на строежите

21/ 05/ 2021

Писмо за извършена проверка от КРДОПБГДСРСБНА