Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо от Председателя на РК на КИИП София-град инж. Георги Кордов и мейл от МРРБ

Писмо вх.№ КИИП-ЦУ-754/04.12.2019 г.

от Председателя на РК на КИИП  София-град инж. Георги Кордов

и мейл от МРРБ

Прикачени документи

Още Кореспонденции

24/ 09/ 2020

Становище на проф. дюн Г.Стефанов относно състава на УС на КИИП

08/ 09/ 2020

Становище на адв. А.Драганова и адв. В.Георгиев относно състава на УС на КИИП

04/ 09/ 2020

Становище на адв. Р.Даскалова относно състава на УС на КИИП

23/ 06/ 2020

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-101/15.06.2020 г. - относно Наредба № РД-02-20-3/21.12.2015 г.