Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Заповед №КИИП-ЦУ-029/14.05.2020г.

Заповед №КИИП-ЦУ-029/14.05.2020г. 

Прикачени документи

Още Кореспонденции

23/ 06/ 2020

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-101/15.06.2020 г. - относно Наредба № РД-02-20-3/21.12.2015 г. 

08/ 06/ 2020

Определение на АССГ от 04.06.2020 г.

04/ 06/ 2020

Писмо изх.№ КИИП-ЦУ-082/29.05.2020 г.

03/ 06/ 2020

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-093/03.06.2020 г.