Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писма вх. № КИИП-ЦУ-628/11.09.2018 и изх.№ КИИП-ЦУ-212/02.07.2018 г. относно Проект на ЗИД на ЗООС, 802-01-21/04.06.2018 г.

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-212/02.07.2018 г.

относно Проект на ЗИД на ЗООС, 802-01-21/04.06.2018 г.

 и писмо вх. № КИИП-ЦУ-628/11.09.2018 г.

от Министерство на околната среда и водите

Прикачени документи

Още Кореспонденции

10/ 01/ 2019

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-009/08.01.2019 г. 

10/ 12/ 2018

Писмо от арх. Б. Игнатов - председател на УС на КАБ

12/ 11/ 2018

Писмо до МРРБ - изх. № КИИП-ЦУ-321/08.11.2018 г. 

12/ 11/ 2018

Писмо от  УАСГ, КИИП и САБ до МРРБ