Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писма вх. № КИИП-ЦУ-628/11.09.2018 и изх.№ КИИП-ЦУ-212/02.07.2018 г. относно Проект на ЗИД на ЗООС, 802-01-21/04.06.2018 г.

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-212/02.07.2018 г.

относно Проект на ЗИД на ЗООС, 802-01-21/04.06.2018 г.

 и писмо вх. № КИИП-ЦУ-628/11.09.2018 г.

от Министерство на околната среда и водите

Прикачени документи

Още Кореспонденции

12/ 11/ 2018

Писмо до МРРБ - изх. № КИИП-ЦУ-321/08.11.2018 г. 

12/ 11/ 2018

Писмо от  УАСГ, КИИП и САБ до МРРБ

12/ 09/ 2018

Писма  относно Проект на ЗИД на ЗООС, 802-01-21/04.06.2018 г.

09/ 08/ 2018

Писмо вх. № КИИП-ЦУ-561/08.08.2018 г.  относно Предложения по проекта за НИД на Наредба 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти