Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писма вх. № КИИП-ЦУ-628/11.09.2018 и изх.№ КИИП-ЦУ-212/02.07.2018 г. относно Проект на ЗИД на ЗООС, 802-01-21/04.06.2018 г.

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-212/02.07.2018 г.

относно Проект на ЗИД на ЗООС, 802-01-21/04.06.2018 г.

 и писмо вх. № КИИП-ЦУ-628/11.09.2018 г.

от Министерство на околната среда и водите

Прикачени документи

Още Кореспонденции

05/ 02/ 2020

Отворено писмо от инж. Емил Крумов - Председател на НПС "КСС" към КИИП

03/ 02/ 2020

Писмо-отговор от АПИ относно сериозни нарушения в строителната практика

21/ 01/ 2020

Писмо до МС/МРРБ/МТИТС/МОСВ/АПИ/ДНСК относно Доклад за допуснати сериозни нарушения в строителната практика

07/ 01/ 2020

Писмо от МРРБ относно писмо от КИИП до МС относно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, приета с ПСМ № 38 от 24.02.2004 г.