Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писма вх. № КИИП-ЦУ-628/11.09.2018 и изх.№ КИИП-ЦУ-212/02.07.2018 г. относно Проект на ЗИД на ЗООС, 802-01-21/04.06.2018 г.

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-212/02.07.2018 г.

относно Проект на ЗИД на ЗООС, 802-01-21/04.06.2018 г.

 и писмо вх. № КИИП-ЦУ-628/11.09.2018 г.

от Министерство на околната среда и водите

Прикачени документи

Още Кореспонденции

23/ 04/ 2019

Писмо до Областните и Общински администрации

19/ 04/ 2019

Писмо до МРРБ - изх. № КИИП-ЦУ-118/18.04.2019г. 

10/ 01/ 2019

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-009/08.01.2019 г. 

10/ 12/ 2018

Писмо от арх. Б. Игнатов - председател на УС на КАБ