Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Вътрешна Проекто нормативна уредба

30/ 09/ 2021

Предложения за промяна на Устава на КИИП-версия 29.09.2021г.

10/ 12/ 2020

Предложения за промяна на Устава на КИИП, постъпили до ОС на КИИП през 2019 г.

26/ 07/ 2019

Проект на процедура за регистрация на договорите в инвестиционното проектиране

01/ 03/ 2019

Проект за изменение и допълнение на Устава на КИИП, 28.02.2019 г.

05/ 07/ 2018

Проект за изменение и допълнение на Правилника за работа на УС на КИИП

23/ 05/ 2018

Материали от обсъждането на стратегия за КИИП

06/ 12/ 2017

Предложения за промени в Устава на КИИП, приети от КНА и представени на заседанието на УС на 24.11.2017 г.

06/ 11/ 2017

Проект за изменение и допълнение на Устава на КИИП

21/ 09/ 2017

Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 2 ЗА ПРОЕКТАНТСКАТА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ИНЖЕНЕРИТЕ, РЕГИСТРИРАНИ В КИИП

16/ 02/ 2017

Наредбата за вписване в регистрите на лицата, упажняващи технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти