Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

XVI Danube-European Conference on Geothechnical Engineering

Македонската Асоциация по Геотехника  /МАГ/ организира XVI Европейска дунавска конференция по геотехника, която ще се проведе от 7 до 9 юни 2018 г. в гр. Скопие, Република Македония.

ПОКАНА

РЕГИСТРАЦИЯ

Още Новини

11/ 08/ 2017

Среща на Вицепремиера Валери Симеонов с представители на КАБ,КИИП, КСБ и САБ на 04.08.2017г. 

 

 

12/ 07/ 2017

Важни наредби, свързани със строителния надзор

06/ 07/ 2017

Трети Национлен Семинар-Конференция на НПС ЕАСТ

03/ 07/ 2017

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО ИНЖ. КАРАЛЕЕВ
Във връзка с организирането и провеждането на кръгла маса "Възможности за намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния процес".