Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Post Show Report на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 2020.

Post Show Report на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 2020.

Прикачени документи

Още Новини

23/ 09/ 2020

Отчетен доклад за работата на НПС ГПГ през 2019 г.

23/ 09/ 2020

Дневен ред на ОС на НПС "ГПГ" - 2020 г.

23/ 09/ 2020

Дневен ред на ОС на НПС "ТСТС" - 2020 г.

17/ 09/ 2020

Материали за Отчетно-изборното общо събрание на НПС ТЕХ, 2020 г.