Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Post Show Report на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 2020.

Post Show Report на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 2020.

Прикачени документи

Още Новини

04/ 03/ 2021

Интервю на инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП по БНР, програма "Хоризонт", относно техническите паспорти на сградите

22/ 02/ 2021

Интервю на инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП по БНР, програма "Хоризонт", относно промените в ЗУТ

19/ 02/ 2021

Безплатен софтуер в помощ на строителните конструктори

11/ 01/ 2021

Интервю на инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП по БНР, програма "Хоризонт", относно дейността на новото ръководство на КИИП