Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

"Дни на машинните инженери в Сърбия", 20-22.10.2021 г. в гр. Кладово, Сърбия.

Бившият председател на КИИП РК София-град инж. Георги Кордов беше поканен за почетен гост и на лични начала посети събитието "Дни на машинните инженери в Сърбия", 20-22.10.2021 г. в гр. Кладово, Сърбия.  Случаят беше използван за да предадем поздравителни писма от името на КИИП и на КИИП РК Варна, с което дадохме заявка за продължаване на успешното дългогодишно сътрудничество на КИИП с ИКС.

Има принципно съгласие от страна на сръбските колеги за евентуално съвместно мероприятие през 2022 г. като продължение на темата за енергийна ефективност и инженерни технологии в проектирането и строителството. При желание и решение на членовете на съответните професионални секции на КИИП, събитието би могло да се проведе и в България.

Прилагаме публикация от Инженерната Камара на Сърбия (ИКС) в техния бюлетин  "Гласник", по повод проведеното събитие "Дни на машинните инженери в Сърбия", 20-22.10.2021 г. в гр. Кладово, Сърбия.

Прикачени документи

Още Новини

20/ 01/ 2022

"Браншови организации в строителството искат радикална промяна на законодателството"

18/ 01/ 2022

Работна среща на централното ръководство на КИИП с министър Г.Караджов (МРРБ)

29/ 12/ 2021

В ПАМЕТ НА ИНЖ.КОЛЬО АТАНАСОВ- председател на РК на КИИП -Добрич - мандат 2012-2016, 2016-2020г.

23/ 12/ 2021

"Дни на машинните инженери в Сърбия", 20-22.10.2021 г. в гр. Кладово, Сърбия.