Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

XX Международен симпозиум за Електрически апарати и технологии, 3-6 юни 2018, Бургас

XX Международен симпозиум за Електрически апарати и технологии,

3-6 юни 2018 г., Бургас, България 


SIELA 2018 

Прикачени документи

Още Новини

26/ 03/ 2019

Дневен ред на ОС на НПС "ВС" - 2019 г.

26/ 03/ 2019

Отчетен доклад на НПС "ВС" - 2019 г.

26/ 03/ 2019

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НПС "ГПГ" за 2018г.

19/ 03/ 2019

Протокол от заседание на Националното ръководство на НПС "КСС"