Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

XX Международен симпозиум за Електрически апарати и технологии, 3-6 юни 2018, Бургас

XX Международен симпозиум за Електрически апарати и технологии,

3-6 юни 2018 г., Бургас, България 


SIELA 2018 

Прикачени документи

Още Новини

20/ 06/ 2018

Среща с ученици от СГАСГ "Христо Ботев"

11/ 06/ 2018

Информационен бюлетин на БАИС № 29 

07/ 06/ 2018

Четвърти Национлен 
Семинар-Конференция 
на  НПС ЕАСТ

29/ 05/ 2018

С решение на Академичния съвет  Ректорът  на Висшето строително училище "Любен Каравелов"  удостои с почетно звание “Доктор Хонорис Кауза“ световноизвестните архитекти - проф. Ричард Ингланд и проф. Томас Херцог.