Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ПЕЙЧО ПЕЙЧЕВ - председател на РК на КИИП -ЯМБОЛ

На 25.08. 2021 г. внезапно почина инж. ПЕЙЧО ДИМИТРОВ ПЕЙЧЕВ – за трети мандат

Председател на РК на КИИП – Ямбол, член Управителния съвет на КИИП и

бивш член на Контролния съвет на Камарата.

В разцвета на силите си ни напуска инж. Пейчо Пейчев  професионалист и уважаван специалист. 

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране загуби един висококвалифициран и

многоуважаван свой представител.

Прикачени документи

Още Новини

12/ 11/ 2021

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ГЕОРГИ АВРАМОВ-председател на РК на КИИП -Силистра-мандат 2012-2016, 2016-2020

26/ 10/ 2021

Работна среща между  ръководството на МРРБ и представители на КИИП и КАБ

27/ 09/ 2021

Разяснение относно проектите за стоманени (метални), дървени и комбинирани конструкции

26/ 08/ 2021

В ПАМЕТ НА ИНЖ.ПЕЙЧО ДИМИТРОВ ПЕЙЧЕВ  

(28.08.1962г.-25.08.2021г.) 

Председател на  РК на КИИП -гр.ЯМБОЛ