Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Отзвук в Сърбия на проведено международно събитие в РК на КИИП София-град през 2019г.

В бр.42 на изданието на Инженерната Камара на Сърбия „GLASNIK” е отразена Международната кръгла маса на тема „Аспекти и проблеми на строително-инвестиционния процес в европейските страни“, проведена на 25-26 октомври 2019г. в Регионална колегия на КИИП София-град. Във форума са взели участие колеги от всички регионални колегии на КИИП, представители на УС на КИИП, на РК на КИИП София-град, видни представители на Инженерните Камари на Саксония, Германия; Сърбия и Чехия.

 С бр. 42 на „GLASNIK”  може да се запознаете ТУК

Прикачени документи

Още Новини

12/ 11/ 2021

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ГЕОРГИ АВРАМОВ-председател на РК на КИИП -Силистра-мандат 2012-2016, 2016-2020

26/ 10/ 2021

Работна среща между  ръководството на МРРБ и представители на КИИП и КАБ

27/ 09/ 2021

Разяснение относно проектите за стоманени (метални), дървени и комбинирани конструкции

26/ 08/ 2021

В ПАМЕТ НА ИНЖ.ПЕЙЧО ДИМИТРОВ ПЕЙЧЕВ  

(28.08.1962г.-25.08.2021г.) 

Председател на  РК на КИИП -гр.ЯМБОЛ