Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Техническо становище и предложение за критерии при определяне параметрите на сгради и близко до нулево потребление на енергия

Техническо становище и предложение за критерии при определяне параметрите на сгради и близко до нулево потребление на енергия.

Прикачени документи

Още Новини

01/ 02/ 2020

ANDJOY – приложение за спорт, здраве, култура и забавления

12/ 12/ 2019

Техническо становище и предложение за критерии при определяне параметрите на сгради и близко до нулево потребление на енергия.

28/ 11/ 2019

Награда за принос в Пътната безопасност за инж. Надежда Парлъкова - Председател на НПС "ТСТС"

14/ 10/ 2019

Протокол от разширено заседание на Националното ръководство на НПС "КСС"