Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Временна мълниезащита за строежи с височина над 25м

Временна мълниезащита за строежи с височина над 25м

 становище на КИИП и БААИК

 и

писмо от МРРБ относно съвместното становище

Прикачени документи

Още Новини

12/ 11/ 2021

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ГЕОРГИ АВРАМОВ-председател на РК на КИИП -Силистра-мандат 2012-2016, 2016-2020

26/ 10/ 2021

Работна среща между  ръководството на МРРБ и представители на КИИП и КАБ

27/ 09/ 2021

Разяснение относно проектите за стоманени (метални), дървени и комбинирани конструкции

26/ 08/ 2021

В ПАМЕТ НА ИНЖ.ПЕЙЧО ДИМИТРОВ ПЕЙЧЕВ  

(28.08.1962г.-25.08.2021г.) 

Председател на  РК на КИИП -гр.ЯМБОЛ