Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

20/ 06/ 2018

Среща с ученици от СГАСГ "Христо.Ботев"

11/ 06/ 2018

Информационен бюлетин на БАИС № 29

29/ 05/ 2018

Удостояване със званието Доктор Хонорис кауза

03/ 05/ 2018

Информационен бюлетин на БАИС № 28

03/ 04/ 2018

Информационен бюлетин на БАИС № 27

02/ 03/ 2018

Предложения и сигнали

01/ 03/ 2018

Информационен бюлетин на БАИС № 26

20/ 02/ 2018

"Градим духовното, градим и материалното" - интервю на Ловчанския митрополит Гавриил, почетен член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране

13/ 02/ 2018

Седма международна научна конференция "ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ "ТЕХСИС 2018"

13/ 02/ 2018

XX Международен симпозиум за Електрически апарати и технологии, 3-6 юни 2018, Бургас