Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Интервю на д-р инж. Иван Каралеев - Председател на УС на КИИП по програма "Хоризонт" на БНР


Интервю на д-р инж. Иван Каралеев - Председател на УС на КИИП 

по програма "Хоризонт" на БНР

15.08.2019 г. 


50 години не е краят на панелния сграден фонд


С цялото интервю може да се запознаете тук

Още Публикации

18/ 11/ 2019

Интервю на инж. Димитър Куманов в  "Тази сутрин" по bТВ - "Река Вит е застрашена от екокатастрофа"

14/ 10/ 2019

Поздравление към организаторите на Националната научно-приложна конференция МДГЕ'2019 

14/ 10/ 2019

Доклад на тема "Транспортно строителство при защитени територии"

09/ 10/ 2019

Становище на БАПВ относно: Участие в Национална научно-приложна конференция МДГЕ'2019