Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ЖУЛИЯН ЖЕЛЕВ - председател на секция "КСС" на РК на КИИП Шумен


 В ПАМЕТ НА ИНЖЕНЕР ЖУЛИЯН ЖЕЛЕВ -

председател на секция "КСС"  на РК на КИИП Шумен

15.12.1962 - 15.08.2019 

Прикачени документи

Още Публикации

14/ 10/ 2019

Поздравление към организаторите на Националната научно-приложна конференция МДГЕ'2019 

14/ 10/ 2019

Доклад на тема "Транспортно строителство при защитени територии"

09/ 10/ 2019

Становище на БАПВ относно: Участие в Национална научно-приложна конференция МДГЕ'2019 

02/ 10/ 2019

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и повишаването на квалификацията на проектантите