Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Становище на БАПВ относно: Участие в Национална научно-приложна конференция МДГЕ'2019

Становище на Българска асоциация по подземни води (БАПВ)

относно: Участие в Национална научно-приложна конференция МДГЕ'2019

на тема: Актуални проблеми на хидрогеологията в България

04-05.10.2019 г. 

Прикачени документи

Още Публикации

06/ 12/ 2019

Резюме от представяне на предложения за стратегия от Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели пред УС на КИИП 29.11.2019 г. 

03/ 12/ 2019

Интервю на д-р инж. Иван Каралеев - Председател на УС на КИИП и арх. Борислав Игнатов - Председател на УС на КАБ по програма "Хоризонт" на БНР

29/ 11/ 2019

Интервю на инж. Методи Андреев  по телевизия ON AIR

28/ 11/ 2019

Интервю на инж.Димитър Куманов пред Българска свободна телевизия