Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Становища на РК на КИИП по позицията на КСБ относно инженеринга, публикувана във в-к "Строител" от 16.08.2019 г.

Становища на Регионалните колегии на КИИП

по позицията на КСБ относно инженеринга,

публикувана във в-к "Строител" от 16.08.2019 г

Прикачени документи

Още Публикации

18/ 11/ 2019

Интервю на инж. Димитър Куманов в  "Тази сутрин" по bТВ - "Река Вит е застрашена от екокатастрофа"

14/ 10/ 2019

Поздравление към организаторите на Националната научно-приложна конференция МДГЕ'2019 

14/ 10/ 2019

Доклад на тема "Транспортно строителство при защитени територии"

09/ 10/ 2019

Становище на БАПВ относно: Участие в Национална научно-приложна конференция МДГЕ'2019