Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Публикации

15/ 09/ 2017

НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА И ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

04/ 09/ 2017

Мнение на Главния секретар на КИИП инж. Антони Чипев относно предложенията за промени в ЗУТ

31/ 08/ 2017

Мнение на Зам.-председателя на КИИП инж. Светлана Николчева за същността, прилагнето и необходимостта от промяна на Закона за устройство на територията.

30/ 08/ 2017

Председателят на УС на КИИП инж. Иван Каралеев за някои проблеми при проектирането

15/ 05/ 2014

Издавана литература от КИИП

22/ 03/ 2013

Предложения за промяна Устава на КИИП

24/ 04/ 2012

Pipe Industrial Bulgaria

07/ 10/ 2010

За КИИП като организация на проектантите физически лица

31/ 05/ 2010

Списък на европейски и международни стандарти, въведени като БДС в областта на "Пожарната безопасност и защита на населението"

16/ 04/ 2010

БДС Компас Брой 1,Януари 2010 година