Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Публикации

14/ 02/ 2018

"Протест" от инж. Борис Тошев и Отговор от инж. Светослав Дренски

08/ 02/ 2018

"Редно ли е да се ограничават правомощията на пътните инженери в проектирането? "-публикация във в-к "Строителство Имоти"

05/ 02/ 2018

Предизвикателства пред проектантите в процеса на инвестиционното проектиране и строителство - автор: инж. Иван Каралеев

05/ 02/ 2018

"Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България" - ПРОЕКТ

02/ 02/ 2018

СТАНОВИЩЕ от инж. Гергана Кривошапкова - секция ТСТС- РК Пловдив

01/ 02/ 2018

ЕКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ от Технически Експертен Съвет

31/ 01/ 2018

ОТВОРЕНО ПИСМО НА ИНЖ. СВЕТЛАНА НИКОЛЧЕВА

30/ 01/ 2018

Становище на инж. М. Тончева

29/ 01/ 2018

Поздравителен адрес от инж. Каралеев по случай 20-та годишнина на софийското метро

29/ 01/ 2018

Поздравителен адрес от КИИП РК София-град по случай 20-та годишнина на софийското метро