Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Публикации

14/ 06/ 2018

Предложения за изменение и допълнение на ЗУТ

28/ 03/ 2018

105 ГОДИНИ ОТ ОДРИНСКАТА ЕПОПЕЯ И БЪЛГАРСКИЯТ ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИ ГЕНИИ ПО ВРЕМЕ НА БАЛКАНСКАТА ВОЙНА

08/ 03/ 2018

До колегията от КСС към КИИП

28/ 02/ 2018

Писмо от инж. Чавдар Панев

14/ 02/ 2018

"Протест" от инж. Борис Тошев и Отговор от инж. Светослав Дренски

08/ 02/ 2018

"Редно ли е да се ограничават правомощията на пътните инженери в проектирането? "-публикация във в-к "Строителство Имоти"

05/ 02/ 2018

Предизвикателства пред проектантите в процеса на инвестиционното проектиране и строителство - автор: инж. Иван Каралеев

05/ 02/ 2018

"Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на Република България" - ПРОЕКТ

02/ 02/ 2018

СТАНОВИЩЕ от инж. Гергана Кривошапкова - секция ТСТС- РК Пловдив

01/ 02/ 2018

ЕКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ от Технически Експертен Съвет