Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Летище София Спортна зала

Новини

12/ 03/ 2019

КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗУТ

19/ 01/ 2009

Общо Събрание
Дневен ред: 1. Отчет на РР за дейността през 2009г. 2. Приемане на годишно финансов отчет за 2009г. 3. Отчет на КС. 4. Приемане на бюджет за 2010г. 5. Избор на делегати за ОС на КИИП. 6. Разни.

всички новини

Съобщения

20/ 05/ 2021

Редовно Общо отчетно-изборно събрание на РК на КИИП Разград

23/ 04/ 2020

Покана за online Конференция и B2B-срещи с германски фирми „Германски технологии за нискоенергийни сгради“ - 12 май 2020 г.

08/ 03/ 2020

ЧЕСТИТ 8-ми МАРТ!

17/ 12/ 2019

ПОКАНА за Общо отчетно изборно събрание на РК на КИИП гр.Разград

14/ 01/ 2019

РЕДОВНО  ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА РК на КИИП РАЗГРАД, 2019г.

14/ 11/ 2018

Семинар, организиран от Сика България ЕООД и КИИП

05/ 01/ 2018

Редовно Общо събрание на Регионална колегия – гр.Разград за 2018г.

17/ 01/ 2017

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК РАЗГРАД, 2017 г.

07/ 02/ 2012

ОС на РК на КИИП - Разград
РР на КИИП РК - Разград свиква Общо отчетно-изборно събрание на РК - Разград на 24.02.2012г. /петък/ от 16,00часа в зала 102 на "Дом на науката и техниката". С оглед вземането на важни решения, присъствието на всички членове е необходимо.

19/ 01/ 2010

Общо събрание на РК - Разград

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации

Накратко за КИИП Разград

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП Разград