Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Регистър на КИИП

04/ 12/ 2018

ПРОЕКТАНТИ С ОПП

Регистър на инженерите с ограничена проектантска правоспособност към 01.12.2018г.

01/ 08/ 2018

ПРОЕКТАНТИ С ППП

Регистър на инженерите с пълна проектантска правоспособност към 31.07.2018 г.

01/ 08/ 2018

ПРОЕКТАНТИ С ТК

Регистър на инженерите, упражняващи технически контрол към 31.01.2019г.

03/ 12/ 2018

ПРОЕКТАНТСКИ БЮРА

Регистър на проектантските бюра към 01.12.2018 г.