Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Регистър на КИИП

16/ 10/ 2017

ПРОЕКТАНТИ С ОПП

Регистър на инженерите с ограничена проектантска правоспособност към 30.09.2017 г.

16/ 10/ 2017

ПРОЕКТАНТИ С ППП

Регистър на инженерите с пълна проектантска правоспособност към 30.09.2017 г.

12/ 10/ 2017

ПРОЕКТАНТИ С ТК

Регистър на инженерите, упражняващи технически контрол към 30.09.2017 г.

16/ 10/ 2017

ПРОЕКТАНТСКИ БЮРА

Регистър на проектантските бюра към 30.09.2017 г.