Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Регистър на КИИП

01/ 12/ 2018

ПРОЕКТАНТИ С ОПП

Регистър на инженерите с ограничена проектантска правоспособност към 01.12.2018г.

10/ 04/ 2019

ПРОЕКТАНТИ С ППП

Регистър на инженерите с пълна проектантска правоспособност към 31.03.2019 г.

01/ 02/ 2019

ПРОЕКТАНТИ С ТК

Регистър на инженерите, упражняващи технически контрол към 31.01.2019г.

03/ 12/ 2018

ПРОЕКТАНТСКИ БЮРА

Регистър на проектантските бюра към 01.12.2018 г.