Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Регистър на КИИП

20/ 07/ 2017

ПРОЕКТАНТИ С ОПП

Регистър на инженерите с ограничена проектантска правоспособност към 01.09.2016 г.

19/ 07/ 2017

ПРОЕКТАНТИ С ППП

Регистър на инженерите с пълна проектантска правоспособност към 01.09.2016 г.

17/ 07/ 2017

ПРОЕКТАНТИ С ТК

Регистър на инженерите, упражняващи технически контрол към 20.12.2016 г.

25/ 07/ 2017

ПРОЕКТАНТСКИ БЮРА

Регистър на проектантските бюра към 01.09.2016 г.