Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Сигнали/Похвали

23/ 02/ 2021

Писма от инж. Павлин Панов

18/ 02/ 2021

Отворено писмо от доц. д-р инж. Йонко Пенев

17/ 02/ 2021

Сигнал от доц. д-р инж. Йонко Пенев

12/ 10/ 2020

Благодарствено писмо от инж. Михаил Толев - председател на НПС "ОВКХТТГ"

02/ 10/ 2020

Благодарствено писмо от инж. Димитър Начев