Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Отговор от доц. Йонко Пенев на писмо на инж. Соня Велева

ЦУ на КИИП не носи отговорност за съдържанието на публикувания материал!
Съдържанието на публикацията и достоверността на поднесената информация са отговорност единствено на авторите.

Задължение на авторите е да спазват нормите на добрата етика и да не изпращат материали със заплашително, оскърбително, обидно, оклеветяващо и незаконно съдържание, което може да бъде квалифицирано като престъпление и да доведе до гражданска или наказателна отговорност.

------------


Отговор от доц. Йонко Пенев
на писмо на инж. Соня Велева (приложение 1)

Прикачени документи

Още Сигнали/Похвали

15/ 04/ 2021

Сигнал от д-р инж. Йонко Пенев 

26/ 03/ 2021

Отворено писмо от доц. Йонко Пенев 

25/ 03/ 2021

Становище от инж. Михаил Толев

25/ 03/ 2021

Становище-обръщение от инж. Павлин Панов