Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Становище от инж. Михаил Толев

ЦУ на КИИП не носи отговорност за съдържанието на публикувания материал!
Съдържанието на публикацията и достоверността на поднесената информация са отговорност единствено на авторите.

Задължение на авторите е да спазват нормите на добрата етика и да не изпращат материали със заплашително, оскърбително, обидно, оклеветяващо и незаконно съдържание, което може да бъде квалифицирано като престъпление и да доведе до гражданска или наказателна отговорност.

------------

Становище от инж. Михаил Толев

- член на УС на КИИП -2020-2024г.

във връзка с т.10 от предварителния дневен ред на УС на КИИП на 26.03.2021 г.


Прикачени документи

Още Сигнали/Похвали

15/ 04/ 2021

Сигнал от д-р инж. Йонко Пенев 

26/ 03/ 2021

Отворено писмо от доц. Йонко Пенев 

25/ 03/ 2021

Становище от инж. Михаил Толев

25/ 03/ 2021

Становище-обръщение от инж. Павлин Панов