Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Летище София Спортна зала

Новини

19/ 07/ 2016

Среща на РК на КИИП Стара Загора с Областния управител
На 18.07.2016 г. се състоя среща на председателя на РК на КИИП Стара Загора с Областният управител

15/ 06/ 2016

Семинар "Качество и ефективност на осветлението" в Стара Загора
Семинар на тема "Качество и ефективност на осветлението" ще се проведе на 17 юни т. г. в хотел "Железник", Стара Загора. Организатори на събитието са Българският националния комитет по осветление и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. http://lighting-bulgaria.com/article/1668-seminar--kachestvo-i-efektivnost-na-osvetlenieto--shte-se-provede-v-stara-zagora

21/ 04/ 2016

ПРОТОКОЛ от ОС на РК на КИИП Стара Загора 18.02.2016 г.
Протокол от Общото отчетно-изборно събрание на РК на КИИП Стара Загора

21/ 04/ 2016

Отчетен доклад ОСРК на КИИП Стара Загора -18.02.2016
Отчетен доклад ОСРК на КИИП Стара Загора -18.02.2016

21/ 04/ 2016

Доклад на Контролния съвет 18-02-2016
Доклад на Контролния съвет на РК на КИИП Стара Загора 18-02-2016

21/ 04/ 2016

Бюджет - приет от ОС на РК на КИИП Стара Загора
Бюджет - приет от ОС на РК на КИИП Стара Загора

20/ 04/ 2015

Материали от ОС на РК на КИИП Стара Загора - 2015 г.
Материали от ОС на РК на КИИП Стара Загора - 2015 г.

14/ 02/ 2013

Отчетен доклад за работата на РК на КИИП Ст.Загора през 2012г.
Уважаеми колеги, може да се запознаете с отчетния доклад на Председателя на РК на КИИП Стара Загора за работа през 2012г.

02/ 03/ 2010

Проведе се Общото годишно събрание на РК на КИИП Стара Загора
На 18.02.2010г. се проведе Общото годишно събрание на РК на КИИП Стара Загора.

08/ 05/ 2009

Промяна в ЗКАИИП,ДВ бр.28,14.04.09 г.
Промяна в ЗКАИИП,ДВ бр.28,14.04.09 г.

всички новини

Съобщения

23/ 05/ 2018

Работно време на офиса на КИИП Стара Загора

 

19/ 01/ 2018

График на Отчетните събрания на РПС на РК КИИП Стара Загора

16/ 01/ 2018

Предстоящи безплатни семинари, организирани от Сика България ЕООД и КИИП, на тема: "Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции в съответствие с БДС EN 1504" в РК на КИИП Пловдив, Бургас и Варна.

11/ 01/ 2018

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК СТАРА ЗАГОРА, 2018 г.

15/ 02/ 2017

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА 2016г
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за работата на Регионалното ръководство на КИИП Стара Загора за 2016 г. приет на заседание на РК на КИИП 13.02.2017г

20/ 01/ 2017

ГРАФИК ЗА СЪБРАНИЯТА НА РПС към КИИП -СТАРА ЗАГОРА, 2017
ГРАФИК ЗА ГОДИШНИТЕ СЪБРАНИЯ НА РПС към КИИП -СТАРА ЗАГОРА, 2017

16/ 01/ 2017

ОБЩО СЪБРАНИЕ РК на КИИП СТАРА ЗАГОРА 2017
Редовното общо събрание на РК на КИИП - Стара Загора ще се проведе на 16.02.2017 г. /четвъртък/ от 16:00 часа в зала №1 на хотел „Железник”

05/ 01/ 2017

Работно време за получаване на удостоверения
Работно време на офиса на РК на КИИП Стара Загора за получаване на удостоверения и приемане на заявления: от 10:00 ч. до 12:30ч. и от 15:00ч. до 17:00ч.

29/ 12/ 2016

Удостоверения ПП за 2017
Всички редовно отчетени членове на РК на КИИП - Стара Загора могат да получат удостоверенията си за проектантска правоспособност за 2017г. Удостоверенията се получават при представяне на попълнена анкетна карта. Получаване на удостоверения през работните дни до края на годината: на 29.12.2016 г.. от 10:00ч до 12:30ч. и от 14:00ч до 17:00ч на 30.12.2016 г. . от 10:00ч до 13:00ч.

23/ 11/ 2016

ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМБИНИРАНИ ДЪРВО - БЕТОННИ ПЛОЧИ СПОРЕД ЕВРОКОД
Уважаеми колеги, На 11.12.2016 г. /неделя/ от 9:00 часа в залата на РК на КИИП Стара Загора (бул. „Славянски” № 47, оф.62) ще се проведе лекция на тема : ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМБИНИРАНИ ДЪРВО - БЕТОННИ ПЛОЧИ СПОРЕД ЕВРОКОД, Лектор: Д-р инж. Иван Христов Гешанов Такса за участие:за членове на КИИП – РК Стара Загора 24,00 лв. (с ДДС) ; за всички останали - 48,00 лв. (с ДДС)

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Публикации

13/ 11/ 2018

Пътуващ семинар послучай 15 годишнината  на КИИП

всички публикации

Накратко за КИИП Стара загора

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП Стара загора