Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Съобщения

15/ 02/ 2019

Дискусионен панел - БАИС

14/ 02/ 2019

Обява за работа като Главен конструктор

12/ 02/ 2019

Обява от македонската строителна компания "Рапид Билд", отговаряща за изграждането на газопровод в Македония, за работно място за инженер проектант.

07/ 02/ 2019

График за провеждане на ОС по РК, 2019 г.

07/ 01/ 2019

Честит Ивановден

04/ 01/ 2019

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-001/04.01.2019 г. във връзка със сроковете за плащане на членския внос в КИИП.

03/ 01/ 2019

Обучителен курс на тема: Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите

02/ 01/ 2019

Обучителен курс на тема: Основни проблеми при проектирането на изкопи и насипи с цел подобряване на тяхното качество

27/ 12/ 2018

Честит Стефановден!

21/ 12/ 2018

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ