Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Съобщения

11/ 11/ 2019

Уъркшоп на тема "НОВОСТИ В ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТ"

07/ 11/ 2019

Обучителен курс на БАИС - "Ръководство за ЕЕ обновяване на ограждащите конструкции на сгради"

06/ 11/ 2019

XVII Национална конференция по осветление с международно участие BulLight 2020

06/ 11/ 2019

Българо-австрийски форум "Минно-добивна индустрия и металургия"

31/ 10/ 2019

Честит 1 ноември - Ден на народните будители

25/ 10/ 2019

Честит Димитровден, Ден на строителя!

24/ 10/ 2019

Кръгла маса на тема "Контрол върху качеството в строителството- европейски и национални изисквания, стандарти и добри практики"

24/ 10/ 2019

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ

23/ 10/ 2019

Представяне на книга "Външни комбинирани топлоизолационни системи (ETICS)"

15/ 10/ 2019

Покана за участие в " БЕЗ аварии"- Конференция с изложбена част