Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Съобщения

19/ 04/ 2018

Годишна конференция "Инвестиции и строителство на жилищни сгради 2018 "

18/ 04/ 2018

Концепция за ново законодателство областта на проектирането

17/ 04/ 2018

Визия за София - Стратегия за дългосрочно развитие на София и региона

16/ 04/ 2018

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

13/ 04/ 2018

Лекция "Строителство на Метростанция 8 от трети метродиаметър - Орлов Мост"

13/ 04/ 2018

Семинари, организирани от Сика България ЕООД и КИИП

05/ 04/ 2018

Поздравления за предстоящите великденски празници.

04/ 04/ 2018

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КОЛЕГИТЕ ИНЖЕНЕРИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА

03/ 04/ 2018

Поздравление

03/ 04/ 2018

Обучение по мениджмънт на подизпълнителска фирма в областта на изолациите