Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Съобщения

19/ 06/ 2018

Участие на инж. Димитър Куманов в предаване по NOVA

19/ 06/ 2018

ПОКАНА ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

18/ 06/ 2018

9-та Световна Конференция по Релейна защита, Автоматика и Управление (ЗАУ) на енергийни системи (PAC World 2018)

14/ 06/ 2018

Семинар, организиран от "МАПЕИ България" и КИИП

13/ 06/ 2018

Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

07/ 06/ 2018

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

06/ 06/ 2018

Семинари, организирани от "МАПЕИ България" и КИИП

05/ 06/ 2018

Конференция "Иновации в сферата на технологиите и методите за превенция от корозия"

05/ 06/ 2018

Семинар на тема: "Задачи и отговорности на участниците в инвестиционния процес в Германия"

29/ 05/ 2018

Промоция на BricsCAD за членове на КИИП