Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Съобщения

21/ 02/ 2018

Официално изявление на БАИС относно влагане на негорими материали във високи сгради

20/ 02/ 2018

Семинар: Приложение на софтуерът за симулации ANSYS при решаване на реални инженерни задачи

19/ 02/ 2018

Национален семинар на тема :"Ефективно използване на слънчевата радиация"

15/ 02/ 2018

Дневен ред на Редовното отчетно общо събрание на КИИП, 01.04.2018 г.

14/ 02/ 2018

Семинар "Топлинни мостове - същност, проблеми и практически решения"

13/ 02/ 2018

Винербергер и Тондах България Ви канят на семинар „Иновативни керамични решения“

12/ 02/ 2018

График за провеждане на ОС по РК, 2018 г.

08/ 02/ 2018

Писмо КИИП-ЦУ-073/08.02.2018г.

05/ 02/ 2018

XIII Годишна конференция "Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2018 - кохезия и свързаност"

16/ 01/ 2018

Семинари, организирани от Сика България ЕООД и КИИП