Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Съобщения

09/ 11/ 2017

Австрийски форум "Водна инфраструктура"

02/ 11/ 2017

Семинар, организиран от Сика България ЕООД и КИИП

01/ 11/ 2017

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - ЦЕНТЪР ЗА ЗНАНИЕ ЗА ЕНЕРГИЙНОЕФЕКТИВНИ СГРАДИ С ВЕИ

26/ 10/ 2017

Честит празник

26/ 10/ 2017

Катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции" на УАСГ

24/ 10/ 2017

Писмо КИИП-ЦУ-520/10.10.2017 г.

15/ 10/ 2017

БАИС/КИИП - ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО РАБОТА С РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕЕООКС

13/ 10/ 2017

ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2018

12/ 10/ 2017

XXII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЕМФ 2017

10/ 10/ 2017

На вниманието на членовете на НПС КСС