Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Съобщения

26/ 07/ 2018

Проект на Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон – 05.07.2018

05/ 07/ 2018

Семинар "Актуални въпроси по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО"

27/ 06/ 2018

“Химкомплект-Инженеринг“ АД търси да назначи проектант с ППП, част "Конструктивна"

19/ 06/ 2018

Участие на инж. Димитър Куманов в предаване по NOVA

19/ 06/ 2018

ПОКАНА ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

18/ 06/ 2018

9-та Световна Конференция по Релейна защита, Автоматика и Управление (ЗАУ) на енергийни системи (PAC World 2018)

14/ 06/ 2018

Семинар, организиран от "МАПЕИ България" и КИИП

13/ 06/ 2018

Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

07/ 06/ 2018

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

06/ 06/ 2018

Семинари, организирани от "МАПЕИ България" и КИИП