Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

XVII Международна научна конференция ВСУ'2017

ВСУ организира XVII Международна конференция ВСУ'2017, която ще се проведе на 8 и 9  юни 2017 г. в София. Нейното съдържание (тематични направления, научни секции) е продължение на ежегодно провежданите конференции, информация за които може да намерите в архива. 
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране е била шест поредни пъти почетен съорганизатор .

ПОКАНА

ПРОГРАМА

Още Съобщения

21/ 02/ 2018

Официално изявление на БАИС относно влагане на негорими материали във високи сгради

20/ 02/ 2018

Семинар: Приложение на софтуерът за симулации ANSYS при решаване на реални инженерни задачи 

19/ 02/ 2018

Национален семинар на тема: "Ефективно използване на слънчевата радиация"-23.02.2018 г.

15/ 02/ 2018

Дневен ред на Редовното отчетно общо събрание на КИИП, 01.04.2018 г.