Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

XVII Международна научна конференция ВСУ'2017

ВСУ организира XVII Международна конференция ВСУ'2017, която ще се проведе на 8 и 9  юни 2017 г. в София. Нейното съдържание (тематични направления, научни секции) е продължение на ежегодно провежданите конференции, информация за които може да намерите в архива. 
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране е била шест поредни пъти почетен съорганизатор .

ПОКАНА

ПРОГРАМА

Още Съобщения

21/ 09/ 2017

Покана за семинар "ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТ"  

19/ 09/ 2017

Покана от IQI Контрол ООД за първата промоция на Рамковия договор за алианс, издаван от английската асоциация на архитектите консултанти ACA

15/ 09/ 2017

Благодарствено писмо от Никонсулт ЕООД до инж. Иван Каралеев - Председател УС на КИИП и инж. Мария Попова - Председател НПС "ЕАСТ" 

04/ 09/ 2017

Преференциални цени на издавана от КИИП техническа литература