Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Българската асоциация на архитектите и инженерите-консултанти организира обучение

На 07.03.2019 г. Българската асоциация на архитектите и инженерите-консултанти организира обучение на тема: "Договорни условия на ФИДИК за подизпълнение в строителството"


За членове на КИИП може да се направи отстъпка като за членове на БААИК.


Прикачени документи

Още Съобщения

24/ 05/ 2019

Честит 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

20/ 05/ 2019

Национален семинар на тема: "Светлинни решения със светодиоди"

15/ 05/ 2019

Втора национална конференция "Почти нулевоенергийни сгради"

15/ 05/ 2019

Семинар "Почти нулевоенергийни сгради: Топлоизолация на ограждащите конструкции на съществуващи и нови сгради"